Skip to main content


Omring

F2Connect ontwikkelde een nieuwe strategische visie voor de opzet van de facilitaire dienstverlening binnen Omring, een V&V instelling in Noord Holland met een 15-tal intramurale en diverse kleinere KSW locaties.

Het doel is om enerzijds de service dienstverlening van de verschillende locaties te uniformeren en deze anderzijds zodanig te optimaliseren dat meer handen aan het bed worden gerealiseerd.

Op basis van dit strategische kader ontwikkelden we nieuwe businesscases voor de dienstverlening rondom eten & drinken, schoonmaak, linnen en receptieservices. Daarbij combineerden we het strategisch kader met het gewenste maatwerk van iedere locatie.

Na implementatie van de businesscases zijn, naast een uniform dienstverleningsniveau voor de bewoners van de diverse Omring locaties, ruim 30 formatieplaatsen vanuit het services domein getransformeerd naar meer handen aan het bed.