Skip to main content


GGZ Zuyderland

GGZ Zuyderland, één van de zes divisies van het Zuyderland medisch centrum, kampte met een groot verloop onder haar personeel, zowel binnen de ondersteunende diensten als bij de psychologen en psychiaters (GGZ professionals).

Oorzaak bleek het gebrek aan een uniforme opzet van de backoffice en de secretariële organisatie over de verschillende GGZ eenheden. Hierdoor werden de GGZ professionals telkens wisselend ondersteund in hun dienstverlening. Die werkwijze beperkte ook de onderlinge uitwisselbaarheid van secretaresses binnen de verschillende GGZ eenheden. Het gevolg; veel irritatie, een hoog personeelsverloop binnen de gehele organisatie, een hoge mate van inhuur (kosten) en ontevreden GGZ cliënten.

F2Connect ontwikkelde met vertegenwoordigers van alle stakeholders, secretaresses, GGZ professionals én cliënten, een nieuwe opzet van de secretariële processen voor alle GGZ eenheden. De nieuwe opzet resulteerde in meer uniformiteit van de secretariële ondersteuning naar GGZ professionals, een betere uitwisselbaarheid van secretaresses én een stop op het personeelsverloop.