Skip to main content


Scan op eten bij Pieter van Foreest

Bij Pieter van Foreest mochten wij een scan op eten en drinken uitvoeren. Daarbij constateerde wij dat de methodiek van werken niet aansloot bij de strategie van Pieter van Foreest: ‘zoals thuis’. Sommige locaties hadden deze vertaalslag wel gemaakt, maar moesten de contractafspraken en leveringsafspraken bij de leverancier worden aangescherpt.

In het verlengde daarvan hebben we de contracten doorgenomen en een leveranciersanalyse gedaan. Hiermee werd onze aanpak van de totale supplychain als erg positief gewaardeerd en hebben we aan de hand van een aantal vernieuwende analyseconcepten Pieter van Foreest kunnen bijstaan om de weg naar de toekomst op te kunnen pakken.