Skip to main content


GGD ZuidLimburg, verduurzamen van de ondersteunende diensten

F2Connect adviseerde GGD ZuidLimburg hoe zij haar ondersteunende diensten kan optimaliseren, centraal en/of decentraal, en daarbij beter op continue veranderingen in het werkveld kan flexibiliseren.

De verschillende ondersteunende diensten zijn naast, en over, de zes operationele GGD-units heen georganiseerd. Daarnaast ook binnen de operationele units zelf. Na een fusie van enkele jaren geleden en continue groei van diverse units zoals Veilig Thuis en Jeugdzorg, kwam de vraag om de ondersteunende diensten te herijken. Hiertoe heeft F2Connect onderzocht wat centraal en decentraal geoptimaliseerd kon worden, gericht op de toekomstige marktontwikkelingen, zoals die rondom Acute Zorg.

Om optimaal draagvlak te creëren voor een nieuw op te zetten aanpak, hebben we erg veel tijd besteed aan interviews en diepte-interviews. Onze analyses betroffen daarnaast de verschillende automatiserings- en financiële rapportages, pakketten en een inkoop- en facilitaire scan. Verder zijn de diverse processen bij de ondersteunde diensten en bij de corebusiness doorgelicht, van administratieve en beleidsondersteunende (ICT, Personele en Financiële) processen tot en met de processen die de cliënt direct raken.

Deze opdracht is een duidelijk voorbeeld van een integrale bedrijfsvoering waar wij als F2Connect graag aan bijdragen. Met als resultaat dat GGD ZuidLimburg een advies in handen heeft waarbij men op korte- en middellange termijn, geheel volgens de gewenste doorkijk, op een praktische manier vorm kan gaan geven aan state-of-the-art oplossingen. Met als spin-off dat de samenwerking en daarmee de aanpak van veranderen, volgens een 'stap voor stap'-principe plaats kan vinden.