Skip to main content


Integraal roosteren bij Warande

De taken tussen zorg afdelingen en ondersteunende afdelingen zijn vaak strikt gescheiden. Dit heeft tot gevolg dat de bewoner op één dag soms wel meer dan tien verschillende 'gezichten' ziet in zijn appartement, in het gebouw of bij zijn behandeling. Dit heeft enerzijds vaak een negatief effect op de communicatie en vergroot anderzijds de kans op fouten en op inefficiëntie tussen betrokken medewerkers. Maar belangrijker nog, vinden bewoners het prettig, al deze verschillende medewerkers en signalen?

Bij Warande hebben wij in gezamenlijkheid de taken en activiteiten op afdelingsniveau en tussen afdelingen geanalyseerd. Als resultaat hebben we een rooster tussen de afdelingen zorg en services samengebracht, hebben we opnieuw bekeken hoe taken aan de behoefte van de bewoners voldoen en realiseerden we daarmee dat de juiste mensen de juiste activiteiten doen. Dit doen zij, apart van elkaar, maar ook in teamverband, samen met, en ten behoeve van, de bewoner.

Activiteiten zijn opnieuw ingeroosterd in zorgactiviteiten, serviceactiviteiten en collectieve activiteiten. Deze laatste categorie zorgde er met name voor dat er meer aandacht is voor de bewoner. Als team, met dezelfde gezichten, staat men klaar voor de bewoner. Taken als zorg, eten en drinken en ondersteuning kunnen door zowel zorgmedewerkers als servicemedewerkers worden opgepakt.

Onze visie! Door het integreren van activiteiten tussen zorg en services ontstaat niet alleen een optimaal rooster maar ook meer aandacht voor de bewoner. Hierdoor wordt het tekort aan zorgpersoneel substantieel teruggedrongen.

Het lijkt een ideale situatie. Een gelukkige bewoner die de juiste aandacht krijgt en een medewerker die spontaan klaar staat op het moment dat uw cliënt het nodig heeft. Door ons maatwerkconcept maken we dit mogelijk. Wij creëren service met een hoofdletter ‘S’.