Skip to main content

Het behoud van uw personeel, F2Connect heeft de oplossing

Voor diverse zorginstellingen in de care en cure, van ziekenhuizen tot en met klinieken, thuiszorg en verzorgingstehuizen en hospices, optimaliseren wij alle services (facilitair, hospitality, gebouwen etc). Dit doen wij vanuit een totaal benadering.

Alle service taken, inclusief service taken van de zorg, worden zoveel mogelijk opnieuw bekeken in nut en noodzaak en met elkaar (zorg en services samen) omgezet in nieuwe rollen en functies. Zowel binnen zorgteams als ondersteuners in dedicated functies. Het doel is de optimalisatie van zowel de dienstverlening als van de arbeidscontracten, waardoor het invullen van een tekort aan zorgpersoneel verleden tijd is.

Zoveel mogelijk taken en rollen worden daarbij in een aantrekkelijk dienstrooster gecombineerd zodat zorgprofessionals veel meer tijd hebben voor de bewoner, de patiënt, de klant. Met als resultaat: dezelfde herkenbare gezichten voor deze bewoner, patiënt, en klant. Hierdoor ontstaat meer binding en betrokkenheid en alertheid in reageren. Tenslotte leert men elkaar beter kennen en dat geeft het gewenste vertrouwen.

Tijdens interviews met betrokken service- en zorgmedewerkers stellen we daarbij onder andere vast dat huidige roosters vaak zijn samengesteld uit kortstondige diensten van 3 tot 4 uur, soms ook op oproepbasis. Vaak geven vooral jongere medewerkers aan deze diensten niet aantrekkelijk te vinden omdat ze meer uren willen maken, welke bij voorkeur aaneengesloten zijn. Een oorzaak waarom het zo lastig blijkt om jongere medewerkers voor een baan in de zorgbaan of servicebaan te motiveren.

F2Connect heeft de ultieme oplossing voor een tekort aan zorg- en servicemedewerkers. Weg met de bureaucratie en meer passie.