Skip to main content

De maaltijden worden weer een feestje bij Omring.

F2Connect begeleidde zorginstelling Omring de afgelopen jaren met de optimalisatie van haar services zoals de maaltijdvoorziening, linnen en schoonmaakdienstverlening.

Door processen rondom die services te optimaliseren is Omring in staat geweest om de bespaarde middelen terug te investeren in meer handen aan het bed, met name door een transitie van horeca- en keukenmedewerkers naar gastvrouwfuncties binnen de kleinschalige woonteams.

Bovendien is deze transitie gecombineerd met een kwalitatieve impuls van de maaltijdvoorziening. Onder meer met de introductie van het zogenaamde Chef’s Menu op diverse Omring locaties met een restaurant. Een dagelijks vers bereid menu van de dag, door de kok geserveerd vanuit een front cooking concept. Het Chef’s Menu wordt door bewoners overall hoger gewaardeerd dan het voormalige meerkeuze menu dat voornamelijk kant en klaar werd opgewarmd.

Jolanda Houtenbos

Jolanda Houtenbos, directeur Zorg bij Omring en verantwoordelijk voor dit transitieproces: “Ja, het kan écht beter met minder! Toen we voor de eerste keer de vernieuwende ideeën van F2Connect vernamen, was de reactie van diverse locatiemanagers dat reductie van menukeuze en -moment als een verschraling van de keuzevrijheid van onze bewoners werd ervaren. Totdat we met de bewoners en cliëntenraden om tafel gingen. Toen stelden we vast dat een dagelijks vast menu voor alle bewoners lang niet altijd als bezwaarlijk werd gezien. En juist positief werd ontvangen als de maaltijd daardoor lekkerder en vers was. En zoveel mogelijk bij en liefst mét de bewoners werd bereid.”

Jolanda gaat verder: “We startten 2020 een pilot op onze locatie Nicolaas waar we verpleeghuis-bewoners en GRZ-cliënten verzorgen. Dat bleek een groot succes. Inmiddels draait het Chef’s Menu concept alweer bijna een jaar en de tevredenheid onder onze bewoners is toegenomen. Wat nog wel soms speelt is het moment van de maaltijd. Het uitgangspunt is om 1 x per dag zoveel mogelijk vers te koken. Het moment daarvan wordt door de bewoners van de locatie zelf gekozen. Dit betekent soms andere roosters voor medewerkers én dat niet iedereen vers kan eten op zijn moment van voorkeur. Het blijft wel altijd mogelijk om op een ander moment een convience bereide maaltijd te gebruiken. Toch zien we dat bijna alle bewoners kiezen voor de vers gekookte maaltijd én de gezelligheid van het gezamenlijk gebruik daarvan. Inmiddels zijn ook andere locaties overgestapt op het nieuwe Chef’s menu concept. Ook bij één van onze nieuwe Vrijwaard locaties in Den Helder. Dagelijks genieten onze bewoners nu van een veel lekkerder maaltijd in een gezelliger ambiance. Zowel in de restaurants als door de woonassistentes op de huiskamers, waardoor onze zorgcollega’s zich nu optimaal op hun zorgtaken kunnen richten.” 

Daniël Mutsaers, als partner bij F2Connect initiator van het innovatieve services concept bij Omring.

“Geweldig om te zien dat onze ideeën zo’n positieve impact hebben op het dagelijks welzijn van de bewoners. Maar ook de betrokken medewerkers geven ons tijdens evaluaties aan dat zij zelf ook blijer worden van gelukkige bewoners en zich gaandeweg dit proces nog beter beseffen dat services een onderscheidende factor zijn voor de bewoners. Ook de ideeën vanuit diezelfde medewerkers leiden tot steeds meer bijstelling naar een maaltijd op het niveau ‘als thuis’. Omring beschouwen we als pionier van ons vernieuwende gedachtengoed. En inmiddels brengen we dat bij steeds meer zorgorganisaties in de praktijk”.

“Onderschat het proces overigens niet”, stelt Jolanda tenslotte. “Gedurende de looptijd van het project ontstaat veel dynamiek, door de hele organisatie. Waarbij veel issues transparant worden en de nodige bruggen moeten worden gebouwd. Door de aandacht van het project en de integrale betrokkenheid van onze medewerkers is de hele organisatie in beweging gekomen. De onderlinge samenwerking tussen de medewerkers is als gevolg van het transitieproces verbeterd, vooral ook door continu op de verbetering van de kwaliteit voor onze bewoners te focussen. Koks ondersteunen en begeleiden nu ook woonassistentes op de woongroepen, een aantal restauratieve medewerkers hebben de overstap naar de woongroepen gemaakt en koks vervangen elkaar onderling. Zo worden ervaringen uitgewisseld en geleerd van elkaar. Dat maakt het werk leuker en het resultaat beter!