Skip to main content


F2Connect transitietraject bij Antes Volwassenen Ambulant: een terugblik

In dit interview blikken Henriette Cuperus en Nely de Munnik (links/rechts) als directie van Antes Volwassenen Ambulant samen met Michel Geboers (niet op bovenstaande foto) en Daniël Mutsaers van F2Connect terug op een enerverende anderhalf jaar samenwerking.

De uitdaging was hoe we ervoor zorgen dat na de integratie van verschillende teams over een groot werkgebied, vanuit een gezamenlijke visie op zorg, de inhoud leidend blijft en tegelijkertijd binnen de financiële kaders werken.

Daarover zo dadelijk meer. Eerst nog kort over Antes divisie Ambulant, onderdeel van de Parnassia Groep. Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA).

De divisie Ambulant vormt de centrale spil in de ambulante hulpverlening voor ruim 15.000 cliënten van Antes. De divisie is verdeeld in diverse regio’s met een grote geografisch spreiding: de kernregio’s Rijnmond en Zuid Hollandse Eilanden en daarbuiten de regio Nieuwe Waterweg Noord en Drechtsteden tot en met Gorinchem.

“En dat bleek één van de uitdagingen he?”, opent Daniël namens F2Connect het interview.

“Inderdaad. We hadden te maken met een versnipperde organisatie omdat we werken vanuit verschillende samengevoegde teams in een groot werkgebied. Het waren een soort eilandjes antwoordt Henriette namens Antes. We werkten hard naar een inhoudelijke visie en werden tegelijkertijd geconfronteerd met de invoering van een nieuw financieringsstelsel een uitdaging waarbij we jullie vroegen ons te helpen. Hoe konden we deze uitdaging oppakken. Wat is er bij onze divisie nu precies aan de hand? Iedereen werkt keihard en hoe zorgen we ervoor dat we de inzet ook kunnen verzilveren.

Een eerste quickscan gaf aanknopingspunten. Variërend van de eilandencultuur tot en met ondernemerschap en de onvoldoende aansluiting van teams op de patiëntjourney. “Maar jullie hadden ook snel in de gaten waar de kracht van onze teams ligt. En dat we díe centraal moesten stellen in een verandertraject”.

“Beschouwen jullie het zo ja, een verandertraject?” vraagt Michel.

“Nou, als je kijkt waar we naar toe moesten dan definieert zich het misschien nog beter als een doorbraakproject”, zegt Nely. “We gingen eerst op zoek naar sleutelfiguren, informele leiders. Die mensen met elkaar verbinden en intrinsieke veranderskills hebben. Dat zijn niet automatisch de lijnmanagers. Deze hebben immers ook de opdracht om voor rust en stabiliteit te zorgen.”

Michel Geboers

Michel: “Wij vonden jullie ook leuk hoor 😊 In zo’n impactvol project is jullie onvoorwaardelijke support naar ons regelmatig cruciaal gebleken. In dat kader, ook wel eens wakker gelegen?”

“Nee, eigenlijk niet”, zegt Henriette, “tenminste, je doelt nog steeds op dit project he, haha.” “Nee, als je de vraag minder scherp stelt en vertaalt als ‘aandachtspunten tijdens de projectfase’ dan schiet vooral eigenaarschap me te binnen. Dat blijft wel een ding. Zeker als de urgentie wat verslapt. En ik begrijp de behoefte aan rust in de organisatie. Je kunt niet altijd op je tenen lopen zoals afgelopen 2 jaar. Maar als je de cultuur structureel wilt veranderen dan moet je ‘drivers’ blijven organiseren.”

“Die komen er ook wel aan hoor”, sluit Nely af. “Waar we afgelopen jaar vooral intern optimaliseerden moet de blik de komende jaren op extern, en divisie-overstijgend. Dat gaat ons aanknopingspunten bieden om urgentie te creëren. ‘Wie staat er in jouw boekje als je hulp nodig hebt?’ Je hebt elkaar nodig om samen te werken. Door met elkaar te praten over de weg er naartoe. Door dicht bij de mensen te blijven”.

NB. De samenwerking tussen Antes en F2Connect is na het Ambulant-project uitgebreid met diverse optimalisatie projecten bij de klinische divisies en het Antes-overkoepelende In- Door en Uitstroom-project. Inmiddels verzorgt F2Connect ook een project bij PsyQ Lijnbaan in Den Haag.