Skip to main content

Duurzame

inzetbaarheid
Investeren in de ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers speelt een sleutelrol in het bereiken van doelen en het succes van een organisatie. Duurzame inzetbaarheid richt zich op het waarborgen van betrokkenheid en motivatie van medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen blijven uitvoeren en zich kunnen ontwikkelen aan de veranderingen in hun werkomgeving.
“Lekker je werk kunnen doen, zonder te hoge werkdruk, zonder personeelstekort en binnen de budgetkaders.” Het klinkt als een utopie... Toch is het mogelijk! Met behulp van onze pragmatische aanpak ondersteunen wij zorginstellingen bij het bevorderen van motivatie, ontwikkeling, aandacht en betrokkenheid van medewerkers, zodat ze duurzaam en efficiënt kunnen blijven bijdragen aan de organisatie. Denk hierbij aan: taak-functiedifferentiatie(team)coaching, capaciteitsmanagement
samenwerkingsmodule/transformatie

Uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid

 • Personeelstekort 
  In de zorgsector vissen we allemaal in dezelfde vijver, waardoor mensen schaars zijn.

 • Te hoge werkdruk
  De productiviteit is laag, terwijl de werkdruk en het ziekteverzuim hoog zijn. Bovendien worden er aanzienlijke administratieve lasten ervaren en zijn er relatief veel taken die niet bijdragen aan de zorg.
 • Hoge loonkosten
  Het inzetten van PNIL (personeel niet in loondienst) brengt ongewenste hogere kosten met zich mee.

 • Inefficiënte processen
  Vaak zijn processen niet duurzaam en ontbreekt het aan efficiëntie. Het behouden van overzicht en het op het juiste moment en op de juiste plaats brengen van de juiste mensen of middelen vormt vaak een uitdaging.

Kansen in de zorg op het gebied
Duurzame inzetbaarheid

F2C_Doorbrekend Duurzame inzetbaarheid | F2Connect
Betere dienstverlening

Duurzame inzetbaarheid leidt tot een betere dienstverlening aan de cliënt, met aspecten zoals tijdigheid, beschikbaarheid, gastvrijheid en meer aandacht kunnen geven.

F2C_Transformatie Duurzame inzetbaarheid | F2Connect
Tekort personeel verminderen

Duurzame inzetbaarheid oplossingen en verbeteringen, zoals het verminderen van personeelstekorten, taakdifferentiatie, verhoging van de marge en vermindering van de inzet van PNIL.

Onze aanpak voor duurzame inzetbaarheid 

Richting 1 - Oplossingsgericht veranderen

Bij oplossingsgericht veranderen betrekken we medewerkers actief bij het vinden van oplossingen. Dit zorgt voor meer energie en creëert een omgeving waarin verandering niet bedreigend is, maar juist positief wordt benaderd. Bij het realiseren van de oplossing staat de kennis en kunde van de medewerkers centraal. We erkennen hun expertise en betrekken hen bij het proces, zodat ze een succesvolle rol kunnen spelen in de nieuwe werkwijze. Daarnaast zorgen we ervoor dat ze de nodige vaardigheden en kennis hebben om hun rol succesvol te vervullen binnen de nieuwe werkwijze.

Richting 2 - Duurzame inzetbaarheid Toolboxen 

Bij F2Connect bieden we speciale toolboxen voor duurzame inzetbaarheid in de zorg. Onze toolboxen bevatten praktische hulpmiddelen om zorgorganisaties te ondersteunen bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid. In de Care-sector omvat dit onder andere een inventarisatie-tool voor zorgteams, samenwerkingssessies en een werkprogramma-tool. Voor de Cure-sector bieden we tools zoals een procesbeschrijving in stappen, interactieve procesherkenning, een gedetailleerd werkprogramma en planningstools voor personeel en materialen. Met deze toolboxen helpen we zorgorganisaties bij het optimaliseren van processen, het bevorderen van efficiëntie en het creëren van een optimale inzetbaarheid van personeel en middelen




Met onze expertise en gerichte aanpak hebben we zorgorganisaties geholpen om significante verbeteringen te realiseren.  


Enkele voorbeelden van behaalde resultaten zijn

In de zorg

 • Optimalisatie van personele inzet, waardoor 'meer handen aan het bed'.

 • Verlagen van werkdruk en verhogen van werkplezier.

 • Versterking van teambuilding en verantwoordelijkheden.

 • Aanzienlijke kostenreducties en efficiëntere processen.

In de foodservice

 • De succesvolle overgang van convenience naar versbereiding.

 • Aanzienlijke reductie van ingrediëntkosten.

 • Implementatie van kostenoptimalisatie.

ketenoptimalisatie

 • Versterking van teambuilding en verantwoordelijkheden.

 • Aanzienlijke kostenreducties en efficiëntere processen.

Meer weten?

Benieuwd wat F2Connect voor jouw organisatie kan betekenen?
Wij denken graag vrijblijvend met je mee.
Stuur een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Verdieping Duurzame inzetbaarheid

Multi service als antwoord op de personeelstekorten in de zorg

Behoud van personeel in de zorg

Case: Integraal roosteren bij Warande

Nieuws