Skip to main content

Multi service als antwoord op de personeelstekorten in de zorg

Met de Multi service gedachte lost F2Connect de personeelstekorten binnen de zorg op. Onze visie op taakscheiding tussen de zorg en de services elimineert onnodige bureaucratie en de hokjesgeest.

Waar gaat het in de zorg om?

Het gaat er niet alleen om dat de juiste zorg op de juiste manier, op de juiste plaats komt, maar óók dat de juiste service op de juiste plaats komt. Het gaat dus niet alleen om zorg. Het gaat om alles wat met zorg en welzijn, voor de patiënt in het ziekenhuis en de bewoner in een verpleeghuis, te maken heeft. Dit geldt natuurlijk ook in situaties zoals in de thuis- en mantelzorg.

Laat het institutioneel denken en praten los. Dit leidt namelijk niet tot het 'ontschotten' van de zorg en het bevorderen van het welzijn van de patiënt/bewoner.

Onze ervaringen bij legio zorginstellingen zijn gelukkig heel anders. De patiënt/bewoners-tevredenheid ligt daar op een heel respectabel niveau. Hoe komt dat? Omdat er gedacht wordt vanuit het belang van de patiënt/bewoner. Multiserviceteams doen daar hun intrede. Teams die zowel het belang voelen voor de kwaliteit van zorg als het welzijn en de services. Zoals een lekkere maaltijd en een schone omgeving. Dit is net zo belangrijk, of soms zelfs nóg belangrijker. Er is niet meer één specifieke medewerker alleen verantwoordelijk voor de zorg met toezichthoudende taken. Of een medewerker die alleen voor het eten en drinken zorgt en een andere medewerker alleen voor schoonmaak, linnen en eventueel een stukje opruimen.

Wij zien en ervaren als F2Connect dat er behoefte is aan een andere invulling van de zorg. Een bredere invulling en meer op basis van de wensen van de klant. Zo heeft de ene doelgroep meer behoefte aan dagbesteding en de andere doelgroep aan front cooking of rust. Door vanuit de behoefte van de klant te denken ontstaan nieuwe concepten.

Nieuwe ideeën en nieuwe concepten leiden tot nieuwe werkwijzen en nieuwe werkwijzen vragen om een andere samenstelling van (zorg)teams. Niet louter zorgmedewerkers maar ook (en meer) “serviceverzorgers” die zich bekommeren om de totale dienstverlening rondom de patiënt/bewoner. Variërend van maaltijdbereiding tot schoonmaak. Waarbij zij ook lichte zorgtaken en een stuk welzijn voor hun rekening nemen. Alles wordt benaderd vanuit een gastvrije beleving voor de klant. Daarmee hebben zij hun eigen toegevoegde waarde om aan het zorgteam toe te voegen.

Bovendien wordt het aantal gespecialiseerde zorgmedewerkers steeds schaarser. En die maken, terecht, ook bezwaar tegen de toenemende werkdruk, als gevolg van steeds complexere zorgtaken en steeds meer druk op een passende formatie.

Voor deze verandering hebben wij alle expertise in huis. Het draait hierbij om strategische personeelsplanning omgezet naar een praktische capaciteitstool. En dit alles zonder op voorhand te moeten investeren in ICT-pakketten.  

Neem contact op voor meer informatie!