Skip to main content

F2Connect:

jouw kompas in transformatie

De stijgende vraag naar zorg, vergrijzing en personeelstekorten vereisen een heroverweging van hoe we mensen, middelen en apparatuur inzetten. De zorg verandert. Vaart een nieuwe koers. De bedrijfsvoering moet zich hieraan aanpassen. Het kost tijd om nieuwe concepten, producten of werkwijzen te implementeren. Het gaat namelijk niet alleen om het introduceren van iets nieuws, maar ook om het veranderen van de dagelijkse werkzaamheden. F2Connect staat klaar om te helpen navigeren bij het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering.

Met behulp van het F2Connect kompas helpen
wij zorgorganisaties bij het succesvol realiseren
van transformatiedoelstellingen waardoor de
bedrijfsvoering excelleert.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

F2CBestemming-4669e3e1 Onze werkwijze | F2Connect

Stap 1

Bestemming bepalen.

Wat is de bestemming ofwel de strategische ambitie?

F2CKoers_bepalen-91ea8adf Onze werkwijze | F2Connect

Stap 2

Koers
uitzetten.

Via welke route gaan we varen?

F2C_Bemanning-5e6c19f7 Onze werkwijze | F2Connect

Stap 3

Welk schip past bij mij?

Welk schip past het beste om via de gewenste route de bestemming te bereiken?

F2C_Werkwijze-a49b8f3e Onze werkwijze | F2Connect

Stap 4

Welke bemanning?

Welke rollen zijn nodig op dit schip? Navigator, stuurman/vrouw, kapitein?
En wie past bij die rol? Wie kunnen we helpen bij zijn/haar rol.

F2C_Zitten_we_op_koers-efd983ff Onze werkwijze | F2Connect

Stap 5

Zitten we nog op koers?

Tijdens het varen: is het schip op orde? Varen we wel de juiste kant uit?
Is er storm op komst? Zit iedereen in zijn rol?

F2C_Bestemming_bereikt-f5ab9c27 Onze werkwijze | F2Connect

Stap 6

Bestemming bereikt.

Evalueren hoe de reis is verlopen. Wat ging goed en waarom was dat?
Welke knelpunten hebben we gesignaleerd en wat leren we daaruit?

Wij helpen organisaties bij het succesvol realiseren van een duurzame bedrijfsvoering. Wij doen dit op een energieke en niet bedreigende wijze, samen vanuit ieders kracht en intrinsieke motivatie. Wij regisseren het proces, brengen onze ervaring en springen bij waar nodig met noodzakelijk expertise.

Uitdagingen in de zorg op het
gebied van verandermanagement

 • Laag slagingspercentage
  Onderzoek van McKinsey heeft uitgewezen dat
  tot 70% van alle pogingen tot transformatie faalt.

 • Integraliteit in processen ontbreekt.
  processen en werkwijzen op elkaar afstemmen blijkt in de praktijk lastig waardoor broodnodige integraliteit ontbreekt.

 • De 'cultuur' beperkt ons soms...
  Cultuur is een feit en een belangrijke factor. Toch vergeten we 'cultuur' te vaak tijdens veranderingen.


  • Niet de juiste tools
   Zorgorganisaties beschikken niet altijd over de juiste tools om de verandering tot een succes te brengen

  • Borging continu verbeteren ontbreekt
   Verandering in de zorg is een continu proces.

F2Connect kompas

Succesvol transformeren vanuit 4 windrichtingen om een excellente bedrijfsvoering te bereiken.

Veranderen_blauw2-00a68a82 Onze werkwijze | F2Connect

Het F2Connect kompas beschrijft 4 windrichtingen die in de visie op transformatie allen van toepassing zijn op onze verandertrajecten. Het kompas dient vanuit alle windrichtingen in balans te zijn en het kompas moet daarop goed 'geijkt' zijn. Zodra het kompas tijdens een transformatie niet goed geijkt is, zal het schip langzaam van koers afraken. Vaak komen zorgorganisaties hier pas achter als blijkt dat ze niet uitgekomen zijn bij de gewenste bestemming. Voor succesvolle transformatie borgt F2Connect dat alle windrichtingen in een organisatie goed geijkt zijn! Met als resultaat een gekalibreerde integrale bedrijfsvoering en maximaal rendement.

De kracht van vier windrichtingen 

Noord

Passende processen en werkwijzen
 • Processen en werkwijzen dienen passend en transparant gemaakt te worden, met eigenaarschap belegd bij de juiste persoon en in lijn met de organisatiedoelstellingen.
 • Om te komen tot passende processen past F2Connect elementen vanuit Lean Six Sigma toe.

Oost

Passende kennis en tools
 • F2Connect brengt kennis en concrete tools in bij transformatie trajecten gebaseerd op best practices uit het zorgveld.
 • Variërend van capaciteitsmanagement, procesoptimalisaties en lean-management tot benchmarkdata.
 • Wij leiden mensen intern op zodat ze met de juiste kennis, tools en met energie hun werk kunnen doen
 • Ons programma richt zich op 'coaching on the job' in combinatie met praktijkoefeningen.

Zuid

Passend binnen de cultuur
 • F2Connect borgt tijdens transformatietrajecten dat nieuwe processen en werkwijzen passend zijn binnen de cultuur van een organisatie.
 • Indien nodig helpen we om de cultuur in organisaties samen te veranderen.
 • Onze aanpak richt zich, afhankelijk van de organisatiecontext, zowel op het individu als op omgevingsfactoren van cultuur. 

West

Passende relaties
 • F2Connect borgt tijdens transformatietrajecten passende integraliteit en de besturing die daarbij komt kijken. Met relaties bedoelen we dat een transformatie binnen een organisatie meestal diverse mensen, teams, organisatieonderdelen maar ook leveranciers binnen de totale supply chain raakt.
 • Nieuwe processen en werkwijzen werken alleen als die samen komen met passende relaties en verhoudingen tussen álle betrokkenen met oog voor elkaars belangen.

Gevolg van succesvol transformeren
volgens het kompas

Meer productief

 • Minder 'waste' in processen
 • Gedragen eigenaarschap
 • Allignment

Lagere kosten

 • Minder uren per proces
 • De juiste prijs voor het juiste middel
 • Minder 'waste' in processen

Minder weerstand

 • Door te ontwikkelen vanuit de eigen kracht 
 • Door mensen te betrekken bij het transformeren

Meer energie

 • Geen zware reorganisatie maar kleine stapjes
 • Veranderen vanuit de mens

Passend samenwerken

 • De klant als vertrekpunt
 • Ook samen met andere afdelingen en leveranciers

Steeds beter

 • Door integrale verbeter-cyclus te organiseren en te borgen (PDCA)
 • Doordat iedereen zijn of haar rol in het verbeteren kent

Wij leren jou ook graag kennen.
Plan een gesprek.