Skip to main content

Succesvol transformeren...

het kan!

Op weg naar duurzame bedrijfsvoering zullen organisaties moeten veranderen, zich ontwikkelen, zich transformeren. En dit gaat helaas niet vanzelf... Wij geloven sterk in dat organisaties zich succesvol kunnen transformeren als ze rekening houden met een viertal elementen van transformeren. Wij hebben deze elementen verwerkt in een kompas waarin deze elementen terugkomen als vier windrichtingen die wat ons betreft bij elke transformatie behandelt zouden moeten worden. Wij lichten dit graag hierna toe.

F2Connect kompas

Succesvol transformeren vanuit 4 windrichtingen om een duurzame bedrijfsvoering te bereiken.

Het F2Connect kompas beschrijft 4 windrichtingen die in de visie op transformatie allen van toepassing zijn op onze verandertrajecten. Het kompas dient vanuit alle windrichtingen in balans te zijn en het kompas moet daarop goed 'geijkt' zijn. Zodra het kompas tijdens een transformatie niet goed geijkt is, zal het schip langzaam van koers afraken. Vaak komen zorgorganisaties hier pas achter als blijkt dat ze niet uitgekomen zijn bij de gewenste bestemming. Voor succesvolle transformatie borgt F2Connect dat alle windrichtingen in een organisatie goed geijkt zijn! Met als resultaat een gekalibreerde integrale bedrijfsvoering en maximaal rendement.

De kracht van vier windrichtingen 

Noord

Passende processen en werkwijzen
 • Processen en werkwijzen dienen passend en transparant gemaakt te worden, met eigenaarschap belegd bij de juiste persoon en in lijn met de organisatiedoelstellingen.
 • Om te komen tot passende processen past F2Connect elementen vanuit Lean Six Sigma toe.

Oost

Passende kennis en tools
 • F2Connect brengt kennis en concrete tools in bij transformatie trajecten gebaseerd op best practices uit het zorgveld.
 • Variërend van capaciteitsmanagement, procesoptimalisaties en lean-management tot benchmarkdata.
 • Wij leiden mensen intern op zodat ze met de juiste kennis, tools en met energie hun werk kunnen doen
 • Ons programma richt zich op 'coaching on the job' in combinatie met praktijkoefeningen.

Zuid

Passend binnen de cultuur
 • F2Connect borgt tijdens transformatietrajecten dat nieuwe processen en werkwijzen passend zijn binnen de cultuur van een organisatie.
 • Indien nodig helpen we om de cultuur in organisaties samen te veranderen.
 • Onze aanpak richt zich, afhankelijk van de organisatiecontext, zowel op het individu als op omgevingsfactoren van cultuur. 

West

Passende relaties
 • F2Connect borgt tijdens transformatietrajecten passende integraliteit en de besturing die daarbij komt kijken. Met relaties bedoelen we dat een transformatie binnen een organisatie meestal diverse mensen, teams, organisatieonderdelen maar ook leveranciers binnen de totale supply chain raakt.
 • Nieuwe processen en werkwijzen werken alleen als die samen komen met passende relaties en verhoudingen tussen álle betrokkenen met oog voor elkaars belangen.

Gevolg van succesvol transformeren
volgens het kompas

Meer productief

 • Minder 'waste' in processen
 • Gedragen eigenaarschap
 • Allignment

Lagere kosten

 • Minder uren per proces
 • De juiste prijs voor het juiste middel
 • Minder 'waste' in processen

Minder weerstand

 • Door te ontwikkelen vanuit de eigen kracht 
 • Door mensen te betrekken bij het transformeren

Meer energie

 • Geen zware reorganisatie maar kleine stapjes
 • Veranderen vanuit de mens

Passend samenwerken

 • De klant als vertrekpunt
 • Ook samen met andere afdelingen en leveranciers

Steeds beter

 • Door integrale verbeter-cyclus te organiseren en te borgen (PDCA)
 • Doordat iedereen zijn of haar rol in het verbeteren kent

Wij helpen organisaties bij het succesvol realiseren van een duurzame bedrijfsvoering. Wij doen dit op een energieke en niet bedreigende wijze, samen vanuit ieders kracht en intrinsieke motivatie. Wij regisseren het proces, brengen onze ervaring en springen bij waar nodig met noodzakelijk expertise.