Skip to main content

Het kan beter

met minder

Wij transformeren
services en supply chain van organisaties in de zorg.

 • wij creëren onderscheidende services
 • wij optimaliseren logistieke ketens
 • wij optimaliseren kosten
 • wij zetten mensen en middelen juist in
Verandering in de zorg is noodzakelijk om kwaliteit te borgen. Het kan en moet anders. En wij kunnen dat écht met minder.

Weet jij niet waar je moet beginnen?

 • De juiste taken op de juiste plek komt niet van de grond
 • Services sluiten niet aan op de behoeften van cliënten
 • Medewerkers doen teveel oneigenlijke facilitaire taken
 • Maaltijden zijn niet lekker
 • Er wordt te weinig procesgericht gewerkt
 • Het lukt onvoldoende om samenwerking te verbeteren
 • Logistieke processen sluiten niet aan op de bedrijfsvoering
 • Logistieke expertise is onvoldoende op elkaar afgestemd
 • De zorg grijpt vaak mis in de voorraadkast

Wil jij dit veranderen?

Wij brengen

organisaties in beweging

Wij doorbreken vanzelfsprekendheden en vinden nieuwe mogelijkheden binnen een markt die met maatschappelijke vraagstukken kampt. Cliënten en medewerkers staan bij ons altijd centraal. Door hen te betrekken bij het ontwerp kunnen wij transformaties intrinsiek verankeren in organisaties.

Onze expertise

Services F2Connect | Méér dan facilitair
Services

 • Eten & drinken
 • Schoonmaak
 • Linnenvoorziening
 • Onderhoud
 • Receptie

F2C_Supply_Chain F2Connect | Méér dan facilitair
Ketenoptimalisatie

 • Cliëntenlogistiek
 • Goederenlogistiek
 • Productieverbetering
 • Capaciteitsmanagement

F2C_Transformatie F2Connect | Méér dan facilitair
Transformatie

 • Samenwerking
 • Regie op de bedrijfsvoering
 • Capaciteitsplanning
 • De juiste mensen op de juiste plek

"Toen we de vernieuwende ideeën van F2Connect vernamen, was de reactie van diverse locatiemanagers dat één maaltijd als een verschraling van de keuzevrijheid van bewoners werd ervaren. Totdat we met de bewoners en cliëntenraden om tafel gingen. Toen stelden we vast dat een dagelijks vast menu voor alle bewoners lang niet altijd als bezwaarlijk werd gezien. En juist positief werd ontvangen als de maaltijd daardoor lekkerder en vers was.”

Jolanda Houtenbos, Directeur Zorg bij Omring

Méér dan facilitair

Wij zijn F2Connect begonnen omdat we geloven dat zorgorganisaties van echte betekenis kunnen zijn voor hun cliënten door onderscheidende services te bieden. Daarom ontwerpen wij maatwerk concepten die services transformeren. Services die zorgen voor een betere dienstverlening voor cliënten, meer werkplezier voor medewerkers, aantrekkelijk werkgeverschap en meer grip op bedrijfsvoering. Hier is meer voor nodig dan alleen facilitaire expertise. Onze aanpak gaat verder. Wij kijken naar het complete plaatje van Finance tot ICT en van HR tot Operations. 

Voor deze bedrijven werken we al

Lees het laatste nieuws

Odion’s ontwikkeltraject: van silo’s naar synergie in de zorg

Interview

Hoe Covid-19 inkoop en logistiek beïnvloed heeft van zorgorganisatie Pieter van Foreest

Ketenoptimalisatie

Samenwerken, aandacht voor mensen en rustmomenten pakken. Dat zijn de belangrijkste lessen uit twee jaar COVID in de GGZ.

Nieuws